dimecres, 7 d’octubre de 2009

Els altres imperis colonials dels segles XVI i XVII

Els espanyols no van poder mantenir la pretensió de monopolitzar Amèrica. Portugal va decidir colonitzar Brazil l'any 1530 i va traslladar molta població negra africana.

El segle XVII el Països Baixos, Anglaterra i França van decidir colonitzar Amèrica. Els Països Baixos es van establir en algunes illes de les Antilles, a la Guyana i alguns punts de la costa d'Estats Units.

Anglaterra va fundar algunes colònies a les illes del Carib i va establir una població permanent de grangers a la costa atlànitca de l'Amèrica del Nord.

França va ocupar el Quebec, Louisiana i algunes illes Antilles.

Ampliació del món conegut

Hem triat aquesta imatge perquè el més important de l'ampliació va ser mitjà de transport marítim. Aquests són recreacions dels vaixells de la flota de Colon que van ser usats per el primer viatge a Amèrica.